لینک های دسترسی

اردوي  ايالات  متخده ميگويدعساکر  امريکائي و عراقي  هفتاد در صد  فلوجه را  تحت اداره شان  در آورده اند. - 2004-11-10


هزاران عسکر امريکائي و عراقي جنگ کنان راه شانرا به شمالغرب فلوجه به ناحيه جولان باز کرده اند که قلب بغاوتها ست و اکنون در حدود هفتاد در صد تمام اين اين شهر را تصرف نموده اند. مامورين نظامي ايالات متحده ميگويند تا صبح امروز چهار شنبه قوماندانهاي نظامي ايالات متحده گفتند کنترول دفتر رئيس بلديه، پلهاي عمده ، ساختمانهاي حکومتي و مساجد را بدست گرفته اند در يک گردش نا راحت کننده يک نطاق نظامي عراق ميگويد عساکر عراقي منازلي در شمال فلوجه پيدا کرده اند که اختطاف کنندگان براي گروگانان شان از آن استفاده ميکرند. در عين زمان نطاق اياد علاوي صدراعظم مؤقت عراق گفت اکثر گروه هاي مسلح در فلوجه خواستار تسليمي شده اند. وي گفت مقامات عراقي عفو عمومي را براي آنها در صورتيکه ثابت بسازند که مرتکب جنايتي نشده اند تمديد خواهند کرد. مامورين نظامي ايالات متحده گفتند يازده عسکر امريکائي و دو عسکر عراقي از آغاز» عمليات سپيده دم « که روز دو شنبه براي تصرف مجدد اين شهر براه انداخته شد کشته شده اند . اين شهر پناه گاه شورشيان بود. ارقام تائيد شده تلفات دشمن در دست نيست.

XS
SM
MD
LG