لینک های دسترسی

رهبران جهان در مورد مرگ عرفات عکس العمل نشان دادند. - 2004-11-11


رهبران سراسر جهان در مورد وفات ياسر عرفات رهبر فلسطينيان عکس العمل نشان داده اند.

جورج بش، رئيس جمهور در واشنگتن مراتب تسليت خود را بمردم فلسطين ابراز داشت. او طي بيانيه اي گفت مرگ ياسر عرفات يک لحظه فوق العاده مهم در تاريخ فلسطين است. او همچنان اظهار اميدواري کرد که آينده ايجاد يک دولت مستقل و ديموکراتيک را در فلسطين به ارمغان بياورد که با همسايگانش در صلح بسر برد.

کولن پاول، وزير خارجه ايالات متحده گفت ايالات متحده هرآنچه در توان داشته باشد در راه کمک بمردم فلسطين لنجام خواهد داد تا بسوي صلح پيشروي کنند.

در بيت المقدس، اريل شرون، صدراعظم اسرائيل بخبرنگاران گفت مرگ ياسر عرفات شايد يک نقطه عطف تاريخي براي شرق ميانه باشد. او گفت پيشرفت مربوط به آن خواهد بود که آيا رهبران جديد فلسطين بمارزه ضد دهشت را عليه گروه هاي تندرو فلسطيني براه مياندازند يانه.

توني بلير، صدراعظم برتانيه گفت ياسر عرفات يک سمبول جنبش فلسطين بود که براي بميان آمدن صلح در شرق ميانه کار کرد. او علاوه نمود که جايزه سال ۱۹۹۴ صلح نوبل که به او و اسحق رابين، صدراعظم فقيد اسرائيل اعطا گرديد در شناسائي مساعي آنها براي بدست آوردن صلح بعمل آمده بود.

هو جينتاو، رئيس جمهور چين گفت ياسر عرفات يک دوست بزرگ چين بود و مرگ او ضايعه بزرگي براي مردم فلسطين است.

کوفي عنان، سرمنشي ملل متحد گفت ياسر عرفات هميشه بخاطر رهبري مردم فلسطين بقبولي اساسات همزيستي مسالمت آميز يک دولت فلسطين با اسرائيل در آينده در خاطره ها باقي خواهد ماند.

XS
SM
MD
LG