لینک های دسترسی

نماينده ارشد ملل متحد از خشونت سودان عليه پناهندگان انتقاد کرد. - 2004-11-12


نماينده ملل متحد براي سودان از خرطوم بخاطر استفاده بيش از حد از قوه در نقل مکان هزاران نفري که به نسبت منازعه در منطقه غربي دارفور بيجا شده اند، انتقاد کرده است.

يان پرانک ميگويد در حاليکه حکومت سودان حق دارد پناهندگان را منتقل سازد ولي خشونتي که در اجراي اين عمليه بکار ميرود جاي تاسف است.

يک خبرنگار VOA در محل ميگويد براي چهار روز متواتر پوليس سودان در کمپ پناهندگان الجيف واقع در نزديکي نيلا در جنوب دارفور دست بحملات قبل از سپيده دم زده است. درين کمپ در حدود پنج هزار نفر زندگي ميکنند.

پوليس سودان بمقابل پناهندگاني که از ترک کمپ ابا ميورزيدند از گاز اشک آور کار گرفته و توسط چوب آنها را لت و کوب ميکردند.

کارمندان امور خيريه تخمين ميکنند که درين خشونت در حدود ۱۰۰ نفر مجروح شده اند و حد اقل ده زن مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند.

حکومت سودان نقل مکان پناهندگان را داوطلبانه ميخواند.

XS
SM
MD
LG