لینک های دسترسی

Breaking News

تشييع جنازهء عرفات - 2004-11-12


تشييع جنازهء عرفات امروز با اداي نماز جنازه در قاهره آغاز يافته و با مراسم تقريباً پيروزمندانه اي در حالي خاتمه يافت که رهبران و شاهان کشورهاي محتلف جهان در عقب توپ حامل جنازه راه پيمائي کردند.

محمد سيد التنتاوي شيخ کبير مسجد الازهر مصر رهبري مراسم را در يک کلوپ عسکری خصوصي بعهده داشت. او در محضر مدعوين گفت ياسر عرفات در طول حيات خود تا وقتي با شهامت و صداقت در برابر خداي خود ايستاد، بمردمش خدمت کرد.

سُحا خانم و زوحه، دختر نه ساله’ عرفات انتقال تابوت ياسر عرفات را بطياره اي که او را بسوي راملا مدفنش ميبرد تماشا ميکردند. دسته’ موسيقي نظامي سرود ملي فلسطين و مصر را نواخت و مدعوين آنرا بخاموشي نظاره ميکردند.

درين محل که تدابير شديد امنيتي دران حکمفرما بود بمردم عادي اجازه’ دخول داده نميشد. ولي مراسم از طريق تلويزيون و راديو بسراسر مصر و جهان پخش ميشد . مصر که بسياري معتقدند زادگاه’ ياسر عرفات بود بخاطري بحيث محل تشييع جنازه انتخاب شده بود که بسياري از رهبران عرب مسافرت به اراضي فلسطيني تحت کنترول اسرائيل را از نقطه’ نظر سياسي مشکل مييافتند.

در سراسر منطقه مقامات عربي و اسرائيلي در جهت جلوگيري از مبدل شدن احساسات مردم به شورش اقداماتي را روي دست گرفتند. چندين کشور مدت رسمي عزاداري را براي رهبر فلسطين اعلام نمودند.

XS
SM
MD
LG