لینک های دسترسی

اندونيزيا در مورد مرگ مبارز حقوق بشر تحقيق ميکند. - 2004-11-12


اندونيزيا ميگويد تحقيقاتي را آغاز ميکند تا معلوم نمايد که آيا يک مبارز عمده حقوق بشر که در ماه سپتمبر وفات يافت عمداً مسموم شده بود يانه؟

يک تحقيق کننده پوليس ملي اندونيزيا ميگويد درين تازگي ها نتايج کالبد شگافي يک ساينتست هالندي را بر منير دريافت نموده است. دران گزارش استنتاج شده که منير در يک پرواز بسوي امستردام توسط آرسنيک مسموم گرديده بود.

اندونيزيا ميگويد بسلسله اين تحقيقات هيئتي را به هالند ميفرستد.

منير در اواخر سالهاي ۱۹۹۰ در جريان حکمروائي سوهارتو کسب شهرت نموده بود.

اين مبارز عضو کميسيوني بود که تخطي هاي اردو را از حقوق بشر در جريان راي گيري ۱۹۹۹ براي استقلال تيمور شرقي و بعد ازان تحت تحقيق قرار داده بود.

XS
SM
MD
LG