لینک های دسترسی

Breaking News

توافق ايران بمتوقف ساختن پروگرام غنی ساوی يورانيم - 2004-11-14


دپلومات ها ميگويند ايران طي توافقي که بميانجي گري چندين کشور اروپائي صورت گرفت قبول نموده تا پروگرام غني سازي يورانيم خود را کاملاً متوقف سازد.

کدام توافق کتبي اي با ادارهء بين المللي انرژي ذروي بميان نيامده ولي مامورين نزديک بمذاکرات ميگويند ايران بمنظور جلوگيري از مقابلهء مجوزهء ماهء جاري روي پروگرام ذروي مورد مناقشهء ايران اين توافق را پذيرفته است.

توقع ميرود رئيس هيئت ايران در مذاکرات اين توافق را امروز در تهران اعلام نمايد.

کشورهاي اروپائي بايران هشدار داده اند که اگر از توافق براي متوقف ساختن پروگرام غني سازي يورانيم خودداري کند از تعزيرات ملل متحد طرفداري خواهند کرد.

از غني سازي يورانيم ميتوان براي توليد اسلحهء ذروي استفاده کرد ولي ايران اصرار ورزيده است که پروگرام غني سازي آن کشور براي مقاصد مسالمت آميز است.

بموجب اين توافقي که گزارش داده شده ايران چنين مساعي را متوقف ميسازد

XS
SM
MD
LG