لینک های دسترسی

درحاليکه قوا براي ختم تشددها به موصل ارسال گرديده جنگها در فلوجه دوام دارد. - 2004-11-14


قواي امريکايي وعراقي هنوز با گروه هاي پراگنده تندروان در شهر فلوجه در گير جنگ ميباشند. قوماندانان قواي امريکا در فلوجه ميگويند قواي ائتلاف بيش از ۱۲۰۰ تندرو را به قتل رسانيده اما وب رقم تلفات غير نظاميان را ذيکر نکرد. گزارشهاي خبري از فلوجه حاکيست که بعد از روزها جنگ شديدو حملات هواييبخش عمده شهر در ويراني وقرار دارد.آژانس خبر رساني اسوسيتد پرس از يک جنرال امريکايي بنام جان سالتر نقل قول کرده که گفته ۳۱ عسکر امريکايي و شش سرباز عراقي تا کنون کشته شده اند . قواي ائتلاف حالاتوجه شانرا به سرکوبي حلقه هاي کوچک مقاومت مترکز ساخته اند.مامورين امريکايي ميگويند شرايط هنوز آنقدر مصئون نيست که به کاروان خيريه صليب سرخ اجازه دخول به شهر را بدهد. همچنان تشدد ها در شهر بغداد رامدي و شهر شمالي بايي جي و موصل آغاز شده است .قواي تازه دم امريکايي وعراقي بعد از آنکه تندروان برآن شهر در اين هفته حمله کردند، حالا در جاده هاي شهر موصل گزمه ميکنند .

XS
SM
MD
LG