لینک های دسترسی

ايران تعهد کرده که فعاليتهاي غني سازي يورانيومش را معطل ميسازد. - 2004-11-15


ايران ميگويد فعاليتهاي غني سازي يورانيومش را سر از روز ۲۲ماه نوامبر بحيث بخشي از موافقه که توسط اتحاديه اروپايي براي کاهش تشنج روي پروگرام ذروي آن کشور بدست آمده ، معطل خواهد ساخت. حامد رضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه ايران در اوايل امروز دوشنبه گفت آن کشور فعاليتهاي غني سازي يورانيوم وفعاليتهاي مرتبط بانرادر حالي بطور مختصر معطل خواهد ساخت که با کشور هاي اروپايي روي پروگرام ذروي اش مصروف مباحثه ا تبادل افکار است . اما وي تاکيد کرد که ايرا نبطور دايمي فعاليتهاي غني سازي يورانيومش را متوقف نخواهد ساخت .تفصيلات کامل اين موافقه که روز يکشنبه اعلام شد هنوز در دسترس نيست . کشور هاي اروپايي ميگويند اگر فعاليتهاي غني سازي تهران متوقف نشود، آن کشور با تعذيرات ملل متحد مواجه خواهد شد. از يورانيوم غني شده براي ساختن سلاح ذروي استفاده شده ميتواند اما ايران اصرار دارد که پروگرام ذروي اش تنها بمقاصد صلح َ آميز ميباشد. ايالات متحده ايران را به انکشاف مخفي پروگرام سلاح ذروي متهم ميداند.

XS
SM
MD
LG