لینک های دسترسی

Breaking News

هند ميگويد که فضا براي مذاکرات با پاکستان مساعد است - 2004-11-15


وزير خارجه هند ميگويد که فضا براي گفت و شنود با پاکستان در مورد معضله منطقه کشمير مساعد است اما عليه توقع هرگونه » معجزه « اي هوشدار ميدهد نتور سنگه به خبرنگاران در دهلي جديد گفت که وي با شرايط واقعبينانه به ان مينگرد و در دور ديگر مذارات با پاکستان که قرار است به زودي دائر شود، بهترين سعي خودرا خواهد نمود شوکت عزيز صدراعظم پاکستان که قرار است روز دوشنبه آينده از دهلي جديد بازديد نموده در مورد دور بعدي مذاکرات ابتکاراتي را براي حل تمام معضلات بشمول کشمير ، روي دست گيرد روز يکشنبه منموهن سنگه صدراعظم هند گفت که هردو جانب در آنچه که » اندکي پيشرفت « در عمليه صلح خوانده شد نصيب گرديده اند هفته گذشته ، دهلي جديد اعلام نمود که تعداد عساکرش رادر کشمير هند کاهش خواهد داد که در آنجا جدائي طلبان مسلمان عليه حکمروائي هند از سال ۱۹۸۹ به اين طرف ميجنگند

XS
SM
MD
LG