لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا شورشيان مائوويست نيپال از امداد  دهندگان خارجي - 2004-11-16


شورشيان مائوويست نيپال از امداد دهندگان خارجي تقاضا کرده اندبحيث راهي جهت وارد کردن فشار بر کشانيدن حکومت به مذاکرات جديد صلح ، کمک هاي شانرا به اين کشور هيماليائي متوقف سازند رهبران مائوويسان که بنام پره چندا ، معروف است ، بيانيه ايرا به نشر رسانيده که ميگويد شورشيان از جامعه بين المللي درخواست نموده اند با متوقف ساختن تمام کمک هاي مالي ، سياسي ، نظامي و ديپلوماتيکه براي حکومت کتمندو ، به مردم نيپال کمک کنند تا صلح و ديموکراسي را درک نمايند کشور هاي اعانه دهنده تقريبا ۶۰٪ بودجه انکشافي سالانه نيپال را ، تمويل ميکنند شورشيان مائوويست ، از سال ۱۹۹۶ به اين طرف مبارزه ميکنند تاعوض دولت شاهي مشروطه نيپال نظام کمونيستي را درين فقير ترين کشور جهان بميان اورند دور مذاکرات صلح و موافقنامه آتش بس در سالهاي اخيردر متوقف ساختن جنگي هاي ناگام شدکه باعث هلاکت بيش از ده هزار نفر گرديده است

XS
SM
MD
LG