لینک های دسترسی

قرار اظهارات سخنگوي دولت انتقالي افغانستان قرار است در تعداد وزارتخانه هاي دولت آينده کاهش بعمل آيد. - 2004-11-16


قرار اظهارات سخنگوي دولت انتقالي افغانستان قرار است در تعداد وزارتخانه هاي دولت آينده کاهش بعمل آيد.

XS
SM
MD
LG