لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده در مورد  مسافرت به افغانستان هوشدار داده است - 2004-11-17


حکومت ايالات متحده هوشدار خود را در مورد مسافرت به افغانستان، قبل از مراسم آغاز رسمي رياست جمهوري حامد کرزي در اوايل ماه آينده ، هوشدار داده است وزارت خارجه امريکا جدا توصيه ميکند که امريکاها افغانستان سفر نکنند و ميگويند که مراسم افتتاح رسمي ميتواند باعث اشتعال تشدد هاي تازه گردد دريک هوشداريکه بروز دوشنبه صادر شد ، حکومت امريکا خواسته است که اتباع امريکايي در افغانستان با تهديد دامنه دار اختطاف يا کشته شدن روبرو هستند هوشداريه حاکيست که مقامات افغانستان در مورد اعاده نظم و قانون امکانات محدودي را دارا ميباشند و سفر به هرگوشه افغانستان به شمول کابل ، محفوظ نيست

XS
SM
MD
LG