لینک های دسترسی

ايران از اداره بين المللي انرژي ذروي ميخواهد که اتهامات اسلحه ذروي را ناديده بگيرد. - 2004-11-19


ايران از اداره بين المللي انرژي ذروي خوساتار شده تا ادعاهاي يک گروه تبعيدي مخالف حکومت را در مورد اينکه تهران تاسيسات توليد اسلخه ذروي دارد، ناديده بگيرد.

حسين موسويان، رئيس هيئت مذاکرات ايران در اداره انرژي مقيم ويانا امروز گفت اداره بين المللي انرژي ذروي نبايد با گوش فرادادن باتهامات گروه هاي دهشت افگن حيثيت خود را لکه دار سازد. او به آژانس خبرگزاري رويتر گفت اتهامات آن گروه بي اساس است و به روابط بين تهران و اعضاي اداره بين المللي انرژي ذروي صدمه ميزند.

ايالات متحده، يکي از اعضاي آن اداره، ايران را متهم ساخته که بطور محرمانه اسلحه ذروي ميسازد. تهران اين اتهامات را پيوسته تکذيب کرده ميگويد پروگرام ذروي آن کشور براي توليد برق طرح گرديده است.

کولن پاول، وزير خارجه ايالات متحده که وظيفه را ترک ميکند در هفته جاري گفت ممکن است ايران راکت هائي را توليد کند که قابليت حمل اسلحه ذروي را دارد. روزنامه واشنگتن پوست نوشته است که گفتار کولن پاول باساس اطلاعاتي صورت گرفته که تائيد نگرديده است.

XS
SM
MD
LG