لینک های دسترسی

در حمله بر مسجد در عراق حد اقل دو نفر کشته شد. - 2004-11-19


افراد گارد ملي عراق بحمايت عساکر ايالات متحده بر يک مسجد عمده سني ها در بغداد حمله کرده حد اقل دو نفر را کشته و چندين تن ديگر را مجروح ساختند.

دليل براي اين حمله ارائه نشده ولي مسجد ابوحنيفه به تحريکات ضد امريکا و حمايت از رژيم سابق صدام حسين شهرت داشت.

بروز پنجشنبه حکومت مؤقت عراق هشدار داد که ملاهايي که خشونت را تحريک ميکنند همدستان دهشت افگني پنداشته ميشوند.

در عين زمان، يک بم موتري در نزديک يک ماموريت پوليس در مرکز بغداد منفجر شده حد اقل يک نفر را کشته و چهار تن ديگر را مجروح ساخت.

و يک سازمان ديگر امدادي بين المللي از عراق خارج ميشود. سازمان WORLD VISION AUSTRALIA ميگويد وضع امنيتي خيلي خطرناک شده و مامورين آن سازمان بيشتر ازين نميتوانند در عراق باقي بمانند. تصميم اين سازمان به تعقيب قتل ظاهري مارگريت حسن، کارمند کي ير انترنشنل اتخاذ گرديده است.

XS
SM
MD
LG