لینک های دسترسی

.تقاضای اسرائيل از رهبران جديد فلسطين - 2004-11-19


اريل شرون، صدراعظم اسرائيل از رهبران جديد فلسطين تقاضا نموده با خاتمه دادن به تبليغات عليه اسرائيل نشان بدهند که خواستار صلح هستند

اريل شرون ديروز به اعضاي حزب لکود خود گفت تحريکات ضد اسرائيل در مکاتب و وسايل نشراتي فلسطين خطرناک تر از هر نوع اسلحه است. او از رهبري فلسطين تقاضا کرد تا به تبليغات عليه اسرائيل و يهوديان که ريشه اصلي بم گزاري هاي انتحاري و دهشت افگني است خاتمه بدهد.

اريل شرون در گذشته اصرار ورزيده که قواي امنيتي فلسطين قبل از مذاکرات صلح گروه هاي تندرو را لغو کند.

صائب ارکات وزير کابينه فلسطين تقاضاي اريل شرون را رد کرده گفت اسرائيل بايد بدون قيد و شرط مذاکره کند.

محمود عباس رهبر مؤقت فلسطين بخبرنگاران گفت موضوع تندروان بايد در تماس آينده با اسرائيل مطرح گردد.

XS
SM
MD
LG