لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز کار  کميسيون  جديد  اتحاديه اروپا - 2004-11-22


کميسيون اجرائيه جديد اتحاديه اروپا امروز پس از سه هفته تاخير بکارش آغاز نمود. قرار بود کميسيون جديد اتحاديه اروپا کارش را ماه گذشته آغاز کند ولي اعضاي پارلمان اروپائي با بعضي از کانديد هاي که از طرف هوزي مانويل باروزو رئيس اين کميسيون معرفي شده بود اعتراض نمودند و وي مجبور گرديد کانديد هاي ديگري معرفي کند.

بعد از آنکه اين مساله حل گرديد، و پارلمان اروپائي کميسوين جديد اجرائيه اتحاديه اروپا را پنجشنبه گذشته تائيد کرد، معلوم شد که ژک بارات کمشنر جديد در امور ترانسپورت نتوانسته طرزالعملهاي قانوني را که عليه حزب تحت رهبري او در فرانسه بعمل آمده افشا سازد . بعضي از مامورين ميخواهند که عليه او اقدام قانوني شود.

رئيس جديد کميسيون اجرائيه اتحاديه اروپا نيز با يک تعداد چالشهاي وسيع اروپائي بشمول اقتصاد نا بسامان مواجه ميباشد.

XS
SM
MD
LG