لینک های دسترسی

Breaking News

توقف  احتمالي  کار  ذروي  در ايران - 2004-11-22


رئيس اداره بين المللي انرژي ذروي ميگويد چنين معلوم ميشود که ايران فعاليتهاي غني ساختن يورانيوم را طوريکه وعده کرده بود، متوقف ساخته است. محمد البرادي امروز به خبر نگاران در ويانا مقر اين اداره گفت فکر ميکند که تقريباً همه فعاليتها متوقف گرديده است ولي اين اداره ملل متحد به چند روز ديگر وقت ضرورت دارد تا رعايت ايران را از اين توافقات تصديق کرده بتواند. البرادي ميگويد اين اداره جواب قطعي درباره کار غني سازي يورانيوم ايران تا روز پنجشنبه خواهد داشت. عمليه غني سازي براي توليد مواد سوخت ذروي به مقاصد صلح آميز مثل توليد برق و همچنان يورانيوم قابل استفاده در اسلحه ذروي مورد استفاده قرار گرفته ميتواند .

ايالات متحده ميگويد ايران در يک پلان سري براي اعمار اسلحه ذروي مصروف است. هفته گذشته جارج بُش رئيس جمهور علايمي را مشاهده نمود که ايران سعي داشت پروگرام نظامي خود را قبل از ضرب الاجل امروزي تسريع نمايد.

XS
SM
MD
LG