لینک های دسترسی

تمجيد  از آزادي  دسته  جمعي  زندانيان  در برما - 2004-11-22


رزالي اسمعيل فرستاده خاص ملل متحد براي برما از آزادي دستته جمعي زندانيان از طرف شوراي نظامي حاکمه برما تمجيد کرده است. ۰آژانس خبر رساني رسمي ماليزيا بنام برنامه از قول اين ديپلومات مالزيايئي گزارش ميدهد که يک تعداد قابل ملاحظه زندانيان سياسي آزاد شده اند که شامل يک محصل رهبر دموکراسي ميشود. رزالي به جواب سوالي در مورد سر نوشت آنگ سان سوچي رهبر انجمن ملي براي دموکراسي که در منزل تحت نظارت قرار دارد گفت ابن برنده جايزه صلح نوبل گفته است نمي خواهد تا زمانيکه تمام زندانيان سياسي آزاد نگرديده اند ، آزاد شود.

روز جمعه کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد از اعلام آزادي چهار هزار زنداني از طرف برما استقبال کرده و آزادي تمام زندانيان سياسي را درانکشور تقاضا کرد. ولي تام لنتوس عضو مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده هشدار ميدهد که آزادي آنها فقط يک اقدام با بدگماني بوده ميتواند.

XS
SM
MD
LG