لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران  کشور  هاي آسيائي  و حوزه  بحرالکاهل  وعده کرده اند که  عليه دهشت  افگني جهاني  مبازره  نمايند  - 2004-11-22


رهبران کشور هاي آسيائي و حوزه بحرالکاهل وعده کرده اند که عليه دهشت افگني جهاني مبازره نمايند و دوام مساعي شانرا براي کاهش دادند موانع سر راه تجارت آزاد در سر تناسر جهان متعهد گرديدند.

اعضاي مجمع همکاري اقتصادي آسيا و بحراکاهل، چين، ايالات متحده و نزده کشور ديگر حوزه بحر الکاهل کنفرانس دو روزه سران را در شهر سانتياگوي چيلي با نشر اعلاميه مشترکي پايان داده و گفتند در باره آينده رشد اقتصادي منطقه شان خوشبين هستند.

بيست و يک کشور عضو اين مجمع تقريباً مناصفه تمام تجارت جهان را تشکيل ميدهند. آنها پشتيباني شانرا از احياي مذاکرات سازمان تجارت جهاني روي تجارت آزاد جهان پس از قطع اين مذاکرات در سال گذشته در مکسيکو تعهد کردند. اين مذاکرات در تخفيف فقر بيش از يکصد مليون نفر در اطراف جهان کمک خواهد کرد. مجمع همکاري هاي اقتصادي آسيا و حوزه بحر الکاهل پانده سال قبل براي رسيدگي به مسايل اقتصادي تاسيس گرديد ولي دهشت افگني بطور فزاينده موضوع عمده اجلاس سالانه اين مجمع و مذاکرات امسال شان بود. رهبران کشور هاي آسيائي و بحر الکاهل ميگويند دهشت افگني خسارات شديدي به اقتأصاد جهاني وارد کرده ميتواند.

XS
SM
MD
LG