لینک های دسترسی

پوليس درمنطقه  منزوي  جنوب  تايلند دو تندرومظنون اسلامي را بقتل رسانيده است. - 2004-11-22


دو افراد مسلح نا شناس در يک تبادله مختصر گلوله باري صبح امروز در ولايت پتاني بعد از شليک بر دو پوليس ، کشته شدند. هيچ يک از پوليسها آسيبي نديد. مقامات گفتند يک تفنگ تهاجمي بعد از اين جنگ بدست آمد و گفته ميشود که از قواي امنيتي سرقت شده بود. اين بر خورد تازه ترين خشونتي است که از ولايات جنوبي يالا، پتاني و ناراتيوات گزارش داده شده است.

اکثريت نفوس اين ولايات در تايلند که نفوس آن بودائي است مسلمان هستند. خشونتهاي فرقوي باعث قتل صد ها نفر در جنوب تايلند از ماه جنوري به اينطرف گرديده است . دران زمان مسلمانان تندرو بر پوسته هاي اردوي تايلند حمله کرده و چهار عسکر را بقتل رسانيده و صد ها ميل اسلحه را دزدي کردند.

XS
SM
MD
LG