لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراضات شديد عليه نتايج انتخابات رياست جمهوري اوکراين - 2004-11-23


وکتور يوش چينکو ، رهبر حزب مخالف اوکراين از يک جمعيت عظيم طرفدارانش تقاضا نمود تا بجانب پارلمان راهپيمائي کنند که امروز سه شنبه قرار است جلسه اي اضطراري روي معضله انتخابات رياست جمهوري دائر کند تقريبا صد هزار نفر در کيف براي دومين روز جمع شده اند تا عليه آنچه که جعلکاري وسيع در انتخابات جاري ميخوانند اعتراض ميکنند اکثر اعتراض کنندگان شب رادر هواي يخبندان در پايتخت بعد از ان سپري کردند که يوش چينکو ، اعتراضات صلح آميز را تا زمانيکه نتايج انتخابات برگردانيده نشود ، تقاضا نمود اعتراض کنندگان همچنان از شهر هاي ديگر بشمل )لڤيڤ (در حرکت هستند که در انجا ۴۰ هزار نفر به طرفداري حزب مخالف گردهم جمع شده اند کمسيون انتخابات اوکراين قرار است شخص برنده را معرفي کند اما ميگويد که ويکتور يانو کو ويچ صدراعظم که حمايت ماسکو را دارد ، با بدست آوردن آرا با يک تفاوت بسيار اندک و غير قابل تفوق ، پيش است ايالات متحده و ديگر کشورهاي غربي ميگويند که علائم و نشانه هاي جعلکاري وسيعي موجود است

XS
SM
MD
LG