لینک های دسترسی

Breaking News

مطبوعات برتانيه  ميگويداتخاذ تدابير امنيتي  باعث  جلوگيري ازچندين حمله دهشت افگني در آن کشور شده است . - 2004-11-23


يک استشن تلويزيوني برتانيه و يک روزنامه آنکشورگزارش داد که اداره امنيتي برتانيه معتقد است که چندين حمله دهشت افگني را که از جانب دهشت افگنان مرتبط با سازمان القاعده بن لادن طرح شده بود ، خنثي ساخته اند. شبکه تلويزيوني آي تي ان برتانيه و روزنامه ديلي ميل از منابعي که آنها را معرفي نکرده اند نقل قول نموده که گفته اند ميدان هوايي هميشه مصروف هيدروي لندن و آسمانخراش هاي در محل مالي کاناري وارف، شامل اهدافي بو دند که دهشت افگنان در نظرداشتند عين حملاتي بانها نمايند که سه سال قبل بروز ۱۱ سپتمبر بر امريکا کرده بودند. منابع متذکره به مطبوعات برتانيه گفته اند که مامورين امنيتي براي متوقف ساختن چهار يا پنج حمله دربرتانيه تابحال مداخله کرده اند، بشمول پلانهاي استفاده از طيارات را که بسوي آسمان خراش هايي پرواز داده شوند که با مراکز مالي آن کشور مرتبط ميباشند. مقامات برتانيه روي اين گزارش هنوزکدام تبصره نکرده اند.

XS
SM
MD
LG