لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم پاکستان  از مذاکرات با هند توقع موفقيت زياد را ندارد - 2004-11-23


شوکت عزيز صدراعظم پاکستان براي بررسي روي عمليه صلح بين دوکشور همسايه و مذاکرات با رهبران هند به دهلي جديد مواصلت نمود شوکت عزيز، يک روز قبل از مواصلتش هوشدار داد که در جريان مذاکرات با من موهن سنگه صدراعظم هند که بخشي از گفت و شنود دوامدار خواند ، توقع حل منازعات را نبايد داشت بروز دوشنبه ، شوکت عزيز گفت که کاهش تعداد عساکر در منطقه مورد منازعه کشمير ، در تقليل تشدد ، کمک کرده است اما وي علاوه نمود که يک راه حل دائمي وقت بيشتري را بکار خواهد داشت شوکت عزيز همچنان در نظر دارد که با رهبران جدائي طلب کشميري در جريان بازديدش ملاقات کند، مسافرت وي به هند بخشي ازمسافرت او بحيث رئيس انجمن همکاري منطقوي کشور هاي جنوب آسيا يا سارک است که دوران ان بسر ميرسد

XS
SM
MD
LG