لینک های دسترسی

Breaking News

محکمه هند به رهبر مذهبي هندوها هدايت داده ۱۵ روز ديگر در توقيف بسر برد. - 2004-11-26


يک محکمه هند به جياندرا سرسوتي يک رهبر عاليرتبه مذهبي هندو که باتهام قتل در توقيف بسر ميبرد، هدايت داده است تا ۱۵ روز علاوگي را در توقيف بسر برد. محکمه امروز هدايت داد که اين رهبر مذهبي تا تاريخ ۱۰ دسنبر در توقيف باشد. سرسوتي که محترم ترين رهبر مذهبي هندوها در جنوب هند است بتاريخ ۱۱ نومبر باتهام صدور امر قتل يکي از مديرانش در يک صومعه در ايالت تامل نادو توقيف شده بود. آن مدير او را به بي نظمي مالي متهم کرده بود. وکيل مدافع رهبر مذهبي لين اتهامات را تکذيب کرده است. من موهن سنگه، صدراعظم هند طي نامه اي بروز پنجشنبه از حکومت ايالتي خواستار شده بود تا تدابير لازمي را براي محافظت جسماني ردهبر مذهبي اتخاذ کند.

XS
SM
MD
LG