لینک های دسترسی

گروگان فليپيني که در افغانستان آزاد شده بود، بوطنش مراجعت کرد. - 2004-11-26


يک دپلومات فليپيني که براي تقريباً يک ماه در افغانستان گروگان گرفته شده بود ميگويد در جريان اسارت با او و همقطارانش رويه درست شده بود.

انجليتو نايان ديروز به مانيلا بازگشت. او بيانيه اي را در محضر وسايل نشراتي قرائت کرد و طي آن گفت که او و ساير گروگانان گرم نگهداشته شده بودند، براي شان غذاي کافي داده ميشد و حتي براي شان اجازه داده ميشد بموسيقي گوش بدهند.

او و دو کارمند ديگر ملل متحد که براي انتخابات افغانستان کار ميکردند بروز سه شنبه آزاد گرديدند. چگونگي اختطاف آنها هنوز واضح نيست.

يک گروه تندرو که با حکمرانان سابق طالب تواميت داشت مسؤليت اين اختطاف را ادعا کرده بود. حکومت افغانستان ميگويد بعقيده آنها اختطاف کنندگان دزد بودند و اصرار ميورزند براي رهائي آنها معامله اي صورت نگرفته است.

XS
SM
MD
LG