لینک های دسترسی

Breaking News

دور جديد مذاکرات رسمي در باره  پروگرام ذروي کورياي شمالي - 2004-11-26


وسايل نشراتي کورياي جنوبي و جاپان گزارش ميدهند که شش کشوري که در مذاکرات در پروگرام ذروي کورياي شمالي سهم دارند ماه آينده در بيجنگ تشکيل جلسه ميدهند تا براي دور جديد مذاکرات رسمي تاريخي را تعيين نمايند. تلويزيون کورياي جنوبي از قول يک مامور عاليرتبه در سيول گزارش ميدهد که بين شش کشور يک توافق آزمايشي موجود است که بين ۱۵ و ۲۳ دسمبر ملاقات کنند. او ميگويد دران جلسه توجه بر تعيين تاريخي براي از سر گرفتن مباحثات رسمي متمرکز خواهد بود. اين شش کشور تابحال سه جلسه بدون نتيجه روي پروگرام ذروي کورياي شمالي داير کرده اند. کورياي شمالي از اشتراک در دور چهارم مذاکرات که براي ماه سپتمبر سال جاري در نظر گرفته شده بود خودداري کرد. پيونگ يانگ قبل از موافقه روي توقف پروگرام ذروي خود خواستار تضمينات امنيتي ميباشد.

XS
SM
MD
LG