لینک های دسترسی

اداره بين المللي انرژي اتمي ايران و کورياي جنوبي را مورد بحث قرار داده است. - 2004-11-26


اداره بين المللي انرژي ذروي امروز در عقب درهاي بسته در ويانا فعاليت هاي ايران و کورياي جنوبي را مورد بحث قرار ميدهد.

ايران به اتحاديهء اروپا تعهد سپرده که همه فعاليت ها را با رابطه به غني سازي يورانيم که هم مواد سوخت و هم مواد اسلحه ذروي توليد ميکند، متوقف سازد. اما باوجود اين که اتحاديه اروپا اصرار ميورزد همه فعاليت هاي غني سازي متوقف گردد ايران به تقاضاي خود ادامه ميدهد که برايش اجازه داده شود تا ۲۰ دستگاه سنترفيوج را بکار بياندازد.

اداره بين المللي انرژي ذروي تصميم خواهد گرفت که آيا ايران را بشوراي امنيت ملل متحد راجع سازد يانه. اگر تثبيت شود که ايران بطور محرمانه کوشش ميکرد اسلحه ذروي توليد کند احتمال دارد شوراي امنيت عليه آن کشور تعزيرات وضع نمايد.

در مورد کورياي جنوبي، نمايندگان گفتند عمدتاً چنين فکر ميشد که بخاطر تجربه هاي آن کشور در راه توليد مقادير کوچک يورانيم و پلوتونيم مورد استفاده براي توليد سلاح ذروي بيانيه اي صادر شده و کورياي جنوبي مورد توبيخ قرار گيرد.

XS
SM
MD
LG