لینک های دسترسی

Breaking News

رد بتعويق افتادن تاريخ انتحابات  درعراق - 2004-11-28


يک سحنگوي حکومت موقت عراق تقاضا هاي عمدتا ً گروه هاي سني و کردي را جهت بتعويق انداختن اولين انتخابات در عراق رد کرده است . اين گروه هاي سياسي تقاضا کرده اند که حکومت موقت عراق تاريخ مجوزه سيوم ماه جنوري براي دست کم شش ماه بخاطر خشونت هاي جاري در آن کشوربتعويق اندازد . شيععيان که اکثريت نفوس عراق را تشکيل ميدهند پيوسته خواستار رد اين پيشنهادات شده اند . چندين جناح سياسي در عراق خواستار مقاطعه باانتخابات شده اند . و گروه هاي متعد ايبراز نگراني کرده اند که ترس از خشونت ممکن است عراقي ها را از دادن راي بترساند . اما يک سخنگوي اليياد علاوي صدراعظم موقت عراق ميگويد رهبر عراقرمتقاعدد نشده اسيت که بتعويق افتادن تاريخ اتخابات باعث تزيهد شرکت مردم در انتخابا خواهدشد. در عسن حال حملات شوريشان در عراق اامه دارد. مامورين نظامي ايالات متحده ميگويند دو عسکر ايالات متحده امروز يکشنبه هنگامي زخميي شدند که ک يک موتر بم دار در نزديکي قافله عراده هاي شان برروي يک جاده اي که به ميدان هوائي منجر مي شد منفجر شد .

XS
SM
MD
LG