لینک های دسترسی

Breaking News

امضا شدن اسنادي  براي  ايجاد بزرگترين منطقه  تجارت آزاد در جهان - 2004-11-29


چين و ده کشور جنوب شرق آسيا اسنادي را امضا کردند که راه را براي ايجاد بزرگترين منطقه تجارت آزاد در جهان هموار ميسازد. وين ژيباو صدراعظم چين و رهبران انجمن حوزه جنوب شرق آسيا چهار موافقتنامه را امروز در وينتيان پايتخت لاوس امضا کردند. اين معاهدات شامل موافقتنامه براي با آزادي هاي بيشتر تعرفه هاي تجارتي و موانع غير وابسته با تعرفه ها بر امتعه تجارتي و تشکيل تريباتي براي حل اختلافات تجارتي ميباشد. در روز اول کنفرانس دو روزه سران اين کشور ها، مذاکرات در مورد ساحات تجارت آزاد جريان دارد. دو مساله که در آجنداي رسمي اين مذاکرات شامل نيست اصلاحات دموکراتيک در بر ماست که به رکود مواجه شده و نا آرامي هاي منطقه مسلمان نشين در جنوب تايلند است. هر دو کشور ميگويند چنين مذاکراتي مداخله در امور داخلي شان خواهد بود.

XS
SM
MD
LG