لینک های دسترسی

Breaking News

امضاي  قانون  نقش    دوگانه  پرويز مشرف  توسط  کفيل  رياست جمهوري  پاکستان - 2004-11-30


قانوني در پاکستان نافذ شد که به جنرال پرويز مشرف رئيس جمهور اجازه ميدهد به نقش خود بحيث قوماندان اعلاي اردو ادامه دهد.

محمد ميان سومرو رئيس مجلس سناي آنکشور اين لايحه را که توسط پارلمان به تصويب رسيده بود امروز در غياب جنرال پرويز مشرف که مصروف بازديد از امريکاي لاتين است، امضا کرد.

بموجب قانون اساسي پاکستان اين لايحه بايد طي سي روز بعد از تصويب پارلمان امضا شود.

جنرال مشرف هنوز اعلام نکرده که هر دو وظيفه را دوام خواهد داد. سال گذشته وي تعهد کرد که از عهده نظامي خود تا ختم سال دو هزار و چهار منصرف خواهد شدو در عوض پشتيباني اتحاديه اسلامي را از حکومتش تقاضا نمود. ولي درين اواخر وي گفت انصراف از عهده نظامي به توانائي او براي پيشبرد جنگ عليه دهشت افگني و عمليه صلح با هند صدمه ميزند.

XS
SM
MD
LG