لینک های دسترسی

Breaking News

ختم  بازديد  رئيس  جمهور بُش  از کانادا. - 2004-12-01


جارج بُش رئيس جمهور ايالات متحده امروز بازديد دو روزه اش را از کانادا با بيانيه در شهر بندري هاليفاکس پايان ميدهد.

رئيس جمهور ايالات متحده همچنان در باره جنگ تحت رهبري ايالات متحده عليه دهشت افگني و تعهد او به استحکام روابط ايالات متحده و کاندا مذاکره نمود. بازديد رئيس جمهور ايالات متحده وسيعاً بحيث کوششي براي ترميم کشيدگي ها روي اختلافات تجارتي و مخالفت کانادا با جنگ عراق تلقي ميگردد. روز سه شنبه جارج بُش و پال مارتين صدراعظم کانادا در اوتاوا مذاکره نموده و تعهد شانرا به همبستگي در جنگ عليه دهشت افگني ابراز داشتند در حاليکه متعهد گرديدند که از تجارت بين دو کشور همسايه حفاظت خواهند نمود.

بازديد رئيس جمهور ايالات متحده باعث مظاهرات هزاران نفر در مرکز کانادا گرديد. انتظار ميرود که امروز هزاران نفر ديگر در شهر بندري هاليفاکس مظاهره کنند.

XS
SM
MD
LG