لینک های دسترسی

هوشدار سفارت ايالات متحده در افغانستان  به اتباع امريکا - 2004-12-01


سفارت ايالات متحده در افغانستان ميگويد اعضاي گروه تندرو پاکستان در نظر دارد به سازمان هاي امداد و شرکت ها داخل کار شوند تا امريکائيان را اختطاف نمايند.

سفارت اظهار ميدارد که دهشت افگنان توطئه دارند تا در شرکت ها استخدام شده و يا بحيث قرار دادي ها کار کنند تا به شرکت ها و سازمان هاي غير حکومتي راه بيابند.

هوشدار امروز چهارشنبه گروه تندرو را معرفي نکرد و هم نگفت که اعضا اين گروه احتمالا چه وقت دست به حمله خواهند زد.

سفارت ايالات متحده يادداشتي را در بين اتباع امريکا در افغانستان توزيع نموده و در ان هوشدار داده است که اقدامات احتياطي بيشتري را اتخاذ نمايند.

در هوشداريه گفته شده است که امريکاييان هنوز هم هدف بم هاي انتحاري قرار خواهند گرفت.

XS
SM
MD
LG