لینک های دسترسی

در جنگ هاي صوماليا ۲۸ نفر کشته شد. - 2004-12-02


ساکنين مناطق مرکزي صوماليه ميگويند بين قبايل رقيب جنگ شديدي مشتعل شده و باعث قتل حد اقل ۲۸ نفر گرديد. شاهدان عيني ميگويند جنگ اوايل امروز در شهر مرکزي گليسنور در نزديک سرحد ايتيوپيا رخ داد. آنها ميگويند جنگجويان از اسلحه ضد تانک و دافع هوا و ماشيندارهاي ثقيلي استفاده کردند که بر موتر هاي پک اپ نصب گرديده بود. هنوز معلوم نشده که جنگ را کدام جانب آغاز نمود. اين خشونت يک روز بعد ازان صورت گرفت که علي محمد گدي، صدراعظم کابينه جديد ۲۷ عضوي را اعلام کرد تا خلاي ۱۳ را به تعقيب سقوط حکومت مرکزي سابق پر کند.

XS
SM
MD
LG