لینک های دسترسی

نمايندگي ملل متحد در کانگو جنگجوياني را مشاهده کرده که معتقد است از رواندا آمده اند. - 2004-12-02


نمايندگي ملل متحد در کانگو ميگويد کمپ هاي تازه و عساکر مجهزي را کشف کرده است که معتقد است مربوط قواي مسلح رواندا باشند. يک نطاق نمايندگي ميگويد اين عساکر در عکس هايي ديده شده اند که در شرق کانگو از هوا برداشته شده است. بروز چهارشنبه، مامورين ملل متحد در کانگو گزارش دادند که ۱۰۰ عسکري را ديده اند که فکر ميکنند رواندائي باشند. حکومت رواندا از تائيد و يا ترديد ارسال عساکر به جمهوريت ديموکراتيک کانگو خودداري کرده است. پال کگامي، رئيس جمهور رواندا گفته است هدف هرنوع تهاجم به کانگو شورشيان هوتوي رواندا خواهد بود نه قواي مسلح رواندا. او حکومت کانگوو ملل متحد را بخاطر خلع سلاح نساختن مليشياهاي هوتو که بعد از ارتکاب نسل کشي سال ۱۹۹۴ از سرحد عبور کردند، مسؤل ميداند. قرار است شوراي امنيت ملل متحد جهت بحث روي اين بحران تشکيل جلسه دهد. ايالات متحده و اتحاديه اروپا از کانگو و رواندا خواستار شده اند تا اوضاع را از طريق دپلوماسي حل و فصل کنند.

XS
SM
MD
LG