لینک های دسترسی

سياستمداران سني در عراق بار ديگر خواستار تاخير در انتخابات شدند. - 2004-12-02


در حاليکه خشونت در بخش هايي از عراق ادامهد ارد، سياستمداران برازنده سني در عراق بار ديگر خواستار تاخير در انتخابات سي امن ماه جنوري دران کشور شده اند. باوجود اصرار اياد علاوي، صدراعظم که انتخابات بوقت معين آن داير شود رهبران سني امروز تقاضاي شان را در مورد تاخير در انتخابات بخاطر بي ثباتي امنيتي در کشور، تکرار نمودند. در واشنگتن، جورج بش، رئيس جمهور نيز بتعويق انداختن انتخابات را رد کرده گفت وقت آن فرار رسيده که مردم عراق بمراکز راي گيري بروند. ايالات متحده در نظر دارد تعداد عساکر امريکائي را از ۱۳۸ هزار به ۱۵۰ هزار نفر بلند ببرد. در عين زمان شورشيان در عراق يک تعداد مرمي هاي هاوان را امروز بمرکز بغداد شليک کرده حد اقل يک نفر را کشته و چندين تن ديگر را مجروح ساختند. و در منطقه بي جي در شمال از اثر انفجار يک بم تعبيه شده در موتر دو تن از افراد گارد ملي عراق مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG