لینک های دسترسی

رئيس جمهور روسيه از تکرار انتخابات در اوکراين انتقاد کرد - 2004-12-02


ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه از تقاضا براي تکرار انتخابات مورد منازعه انتقاد نموده گفت اين بحران در نهايت توسط مردم اوکراين حل و فصل شده ميتواند. رهبر روسيه اين موضوع را امروز طي ملاقاتي در خارج ماسکو با ليونيد کوچما، رئيس جمهور اوکراين که دوره خدمتش بپايان رسيده بيان کرد. ولاديمير پوتين همچنين در مورد امکانات تجزيه اوکراين ابراز نگراني کرده و از ليونيد کوچما بخاطر آنچه مساعي در راه تحکيم تماميت ارضي کشورش خواند، تشکر کرد. در واشنگتن جورج بش رئيس جمهور گفت هر نوع انتخابات جديد در اوکراين بايد آزاد و منصفانه بوده و اراده مردم را منعکس سازد. مخالفين و ناظرين بين المللي ميگويند دور دوم انتخابات بتاريخ ۲۱ نومبر در اوکراين بخاطر تقلب گسترده آلوده شده بود. مامورين ڤيکتور يانوکوڤيچ، صدراعظم را برنده اعلام کردند که بمظاهرات عظيم پشتيبانان ويکتور يوشنکو کانديد مخالف حکومت منجر گرديد. محکمه عالي اوکراين بجلسات خود روي ادعاهاي مخالفين حکومت مبني بر تقلب در انتخابات، ادامه ميدهد.

XS
SM
MD
LG