لینک های دسترسی

اسرائيل تعهد ميکند که اگر تحريک نشود بر فلسطينيان حمله نخواهد کرد. - 2004-12-02


اريل شرون، صدراعظم اسرائيل ميگويد در روزهاي قبل از انتخابات بر قلمرو فلسطيني حمله نخواهد کرد مگر اينکه آن کشور يهودي تحريک شود. اريل شرون امروز طي صحبت با مديران روزنامه ها در بيت المقدس همچنان گفت منتظر است که به رئيس اداره خودمختاري فلسطين که در انتخابات نهم جنوري انتخاب خواهد شد، کمک کند. اما او گفت رهبري جديد فلسطين بايد با از بين بردن آنچه او زير بناي دهشت در اراضي اشغالي خواند نيت نيک خود را ثابت سازد. اين بينات اريل شرون در حالي منتشر شد که در صدد است به تعقيب رد بودجه سال ۲۰۰۵ حکومت توسط پارلمان حکومت جديدي تشکيل دهد. طبق گزارش او آماده است منحيث بخشي از استراتژي مبنظور کسب قبولي پارلمان از پلان خروج از باريکه غزه از حزب کارگر مخالف حکومتش دعوت کند يک حکومت وحدت را تشکيل دهد.

XS
SM
MD
LG