لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور بش  ازپرويز مشرف  در باره تعهدديد واضح  ضْد دهشت افگني اش ستايش کرد. - 2004-12-04


رئيس جمهور بش بدنبال مذاکراتش با رئيس جمهور پاکستان در قصر سفيد از پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان بخاطر آنچه که آنرا ديددواضح وي در جنگ با دهشت افگني خواند، تمجيد کرد. بش در يک حضور يابي مشترک با مشرف درمقابل خبر نگاران گفت رئيس جمهور پاکستان رهبر مصممي عليه دهشت افگني بوده است .وي همچنا ن به منازعه اسرائيل وفلسطيني ها اشاره کرده گفت پاکستان مي تواند بخشي از سعي جهاني جهت کمک در ايجاد يک دولت دموکراتيک فلسطييني باشدکه بر اساس قانون تشکيل گردد. پرويز مشرف نيز بنوبه اش گفت وي اميدوار است تا مناسبات تجارتي پاکستان را در پهلوي مساعي جهت حل وفصل منازعته اسرائيل وفلسطين ارتقا بخشد. جنرال مشرف در جريان هفته گذشته به ارجنتاين، برزايل و مکسيکومسافرت کرده بود ودر جريان آن سفر با روساي جمهور آن کشور ها ملاقات نمود. مشرف اولين رهبر پاکستان است که براي اولين باراست که به کشور هاي امريکاي لاتين سفرکرده است.

XS
SM
MD
LG