لینک های دسترسی

سازمان همکاري و امنيت اروپا تشکيل جلسه داد. - 2004-12-06


يک جلسه سازمان ارشد امنيتي اروپا در صوفيه، پايتخت بلغاريه جريان دارد تا تلاطم سياسي اوکرائين و مساعي جهت مبارزه عليه دهشت افگني بين المللي را مورد بحث قرار دهد.

کولن پاول، وزير خارجه ايالات متحده، همراه با سرگي لڤروف، وزير خارجه روسيه و مامورين عاليرتبه ۵۵ دولت عضو، درين جلسه دو روزه سازمان امنيت و همکاري اروپا اشتراک کرده اند.

انتظار ميرود وزير خارجه بلغاريه اصلاحات در داخل سازمان را پيشنهاد کند تا توجه خود را از حقوق بشر فراتر برده و موضوعات امنيتي و اقتصادي را نيز شامل سازد.

اين جلسه تحت تدابير بيسابقه امنيتي داير ميشود.

XS
SM
MD
LG