لینک های دسترسی

Breaking News

مانيلا ميگويد دهشت افگنان در عقب متارکه پنهان شده اند. - 2004-12-06


قوماندان نظامي فليپين ميگويد رهبر گروه اسلامي اختطاف کننده بدنام ابوسياف در منطقه اي پناهان شده که توسط مسلمانان جدائي طلب کنترول ميشود.

دگر جنرال افرن ابو، لوي درستيز فليپين امروز گفت خدافي جيلاني از آتش بس جهت پنهان شدن در مناطقي که قواي مسلح فليپين دران از دخول منع هستند، سؤ استفاده ميکند.

او ميگويد بعقيده اش دهشت افگنان تحت تعقيب در جزيره مرکزي مندناو که تحت کنترول جبهه اسلامي آزادي بخش مورو قرار دارد، بسر ميبرد. اما او گفت خدافي جيلاني ظاهراً برخلاف ميل آن جبهه در جزيره زندگي ميکند.

جنرال ابو گفت قواي نظامي در قلمرو جبهه اسلامي آزادي بخش مورو داخل شده نميتواند زيرا چنين عملي تخطي از آتش بسي پنداشته ميشود که از ۱۷ ماه باينطرف که دو جانب براي از سر گرفتن مذاکرات صلح آمادگي ميگيرند برقرار بوده است.

XS
SM
MD
LG