لینک های دسترسی

Breaking News

روز دوم مذاکرات  بين هند و پاکستان  بر مورد ارتباط  بين دو کشمير - 2004-12-08


هند و پاکستان دومين روز مذاکرات شانرا در دهلي جديد روي اعاده خدمات بس بين پايتختهاي منطقه تقسيم شده کشمير داير کرده اند. مذامرات ديروز سه شنبه سازنده و دوستانه توطيف شد ولي وسايط خبري هند گزارش داد که دو جانب روي آنچه که اسناد سفر مسافرين براي عبور از خط کنترول خوانده شده موافقه نکردند. هند ميخواهد که از پاسپورتها استفاده شود ولي پاکستان و اکثر کشميري هاي ميگويند اين به معني شناسائي ضمني خط ظنترول بحيث يک سر حد بين المللي خواهد بود که مساله عمده اختلاف بين دو کشور است. خدمات پيشنهاد شده ئي بس سرينگر هند را با مظفر آباد پاکستان وصل خواهد کرد. اين شاهراه از اولين جنگ بين هند و پاکستان در سال ۱۹۴۸ به اينطرف مسدود بوده است. مذاکرات بين هند و پاکستان جزئي از مذاکرات همه جانبه بين دو قدرت ذروي همستيه است که در ماه جنوري آغاز گرديد.

XS
SM
MD
LG