لینک های دسترسی

پوليس در کشمير  تحت اداره  هند  ميگويد يک حمله با  بم دستي  توسط  مسلمانان تندرو  حد اقل  بيست و سه نفر را زخمي ساخته  است. - 2004-12-08


مقامات ميگويند حمله با اين بم دستي بر شهر آننتنگ در جنوب سرينگر يک گزمه پوليس را خطا کرد و در يک بازار مزدحم منفجر شد. حمله در حالي صورت گرفت که عبد الکلام رئيس جمهور هند براي بازديد يکروزه ايراد بيانيه به عساکر هند در ارتفاعات کيگيل وارد اين منطقه ُر آشوب گرديد. کرگيل صحنه بر خورد هاي خونين با پاکستان در سال ۱۹۹۹ بوده است. همچنان امروز چهار شنبه عساکر هندي دو مسلمان تندرو را در در يک جنگ شديد مسلحانه در ناحيه شمالي برا مآ بقتل رسانيدند. مامورين محلي ميگويند اين جنگ بعد از آن مشتعل گرديد که تندروان راه شانرا بزور به اقامتگاه يک فعاليتگر حزب بر سر اقتدار باز کرده و سعي کردند که او را اختطاف کنند.

XS
SM
MD
LG