لینک های دسترسی

شورشيان دو فرد پوليس هندي را در کشمير کشتند. - 2004-12-09


مامورين حکومت هند ميگويند شورشيان در منطقه جنگ زده کشمير دو فرد پوليس را کشته و سه تن ديگر را مجروح ساخته اند. مامورين ميگويند شورشيان در اوائل امروز بر يک کمپ پوليس هند در جنوب غرب سرينگر حمله کردند. کدام گروه ادعاي مسؤليت نکرده است. اين حمله يک روز بعد ازان رخ داد که هند و پاکستان روي طرق اعاده خدمات بس بين مراکز دو کشمير توافق کردند. وزير خارجه هند گفت روي اين پيشنهاد مذاکرات بيتشري صورت خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG