لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن يک  دختر فلسطيني  با  حملات  انتقامي  اسرائيلي ها - 2004-12-10


عساکر اسرائيلي يک دختر هفت ساله فلسطيني را در جنوب باريکه غزه بعد از آن بضرب گلوله بقتل رسايندند که تندروان چند هاوان را بر يک آبادي يهودي نشين دران منطقه شليک کردند. مامورين ميگويند اين مقابله زماني آغاز گرديد که تندروان سه هاوان را بر يک آبادي يهودي نشين در نزديکي کمپ پناهندگان خان يونس شليک کردند. چهار اسرائيلي بشمول يک طفل زمي شدند. در عکس العمل به اين حمله قواي نظامي اسرائيل براين کمپ به گلوله باري پرداخت و يک دختر جوان کشته شد. تندروان فلسطيني اکثراً هاوان ها و راکتهاي را که خود شان ميسازند بر آبادي هاي يهودي نشين در غزه شليک ميکنند ولي به ندرت جراحات و يا خساراتي وارد ميکند.

XS
SM
MD
LG