لینک های دسترسی

Breaking News

دعوت  از  شيمون پريز  براي  پيوستن به  حکومت اسرائيل - 2004-12-10


اريل شرون صدراعظم اسرائيل از حزب کار گ رمخالف حکومت براي تشکيل يک حکومت ائتلافي دعوت کرده است. شرن امروز بعد از آنکه ديروز حزب ليکود او تشکيل يک حکومت ائتلافي با حزب کار گر را تصويب نمود به شيمون پيريز رهبر حزب کار گر تيلفون نمود. شامل شدن حزب کار گر اسرائيل به حکومت ائتلافي راه را براي طرح اريل شرون به تخليه تمام بيست و يک آبادي يهودي نشين در بارکه غزه و چهار آبادي ديگر در ساحل غربي تا سال آينده هموار ميسازد. اين ائتلاف همچنان مانع انتخابات قبل از وقت دو سال پيش از تقسيم اوقات مجوزه ميگردد. حزب ليکود مانع مذاکرات اريل شرون با حزب کار گر در ماه آگست گرديد ولي عقب گرد از اين موقف در ماه گذشته بعد از آن بعمل آمد که شرون اعضاي حزب اعتدال پسند شينو را از حکومتش بر کنار ساخت و حزب ليکود فقط با چهل کرسي در پارلمان يکصد و بيست عضوي اسرائيل ماند.

XS
SM
MD
LG