لینک های دسترسی

توقيف تندروان افغان در پاکستان  - 2004-12-11


قواي امنيتي پاکستان رهبر گروه تندرو اسلامي را که به اختطاف کارمندان ملل متحده در ماه اکتوبر در افغانستان مظنون ميباشد توقيف نموده اند سيد اکبر آغا ، رهبر جيش مسلمين ، يا لشکر مسلمانان ، هفته گذشته در شهر بندري کراچي پاکستان توقيف گرديد اين گروه تندرو ، ادعا کرده بود که شکيبي حبيبي ، تبعه کوسوو ، َانِت فلَنيگن ، تبعه ايرلند شمالي و انجيليتو نايان ، ديپلومات فليپيني را از يک جاده در کابل در ۲۸ ماه اکتوبر اختطاف کرده است آنها قرار بود از اولين انتخابات رياست جمهوري درافغانستان نظارت کنند . سه نفر بتاريخ ۲۳ ماه نوامبر بعد از مداکرات طولاني بين نمايندگان حکومت افغانستان و اين گروه تندرو ، رها گرديدند

XS
SM
MD
LG