لینک های دسترسی

Breaking News

مسابقه دو صحرائي در افغانستان - 2004-12-12


يک عسکر امريکائي در افغانسنان در اولين مسابقه دو صحرائي برنده شد . حدود ۲۰۰ عسکر و مستخد مين ملکي قواي نظامي راه دشوار کوهستاني و جوي و تهديد حمله بر خودرا براي پنج بار دوش بدور ميدان هوائي پايگاه نظامي Firebase Ripley ناديده گرفتند . اين يک پايگاه نظامي دور افتاده در ولايت مرکزي ارزگان است . در پايان مسابقه مايک باسکن ، بريد من اول ، ديگران را شکست داد و فاصله معينه را در سه ساعت و دوازده دقيقه و پانزده ثانيه طي کرد . اوحين مواصلت به خط انجام شروع بعه گريستن کرد و گفت وقتي از خط مي گذشت بياد همقطاران کشته اش در افغانستنان افتاد . عساکر پايگاه » فابيربييس ريپلي « دريکي از خصمترين ساحات افغانستان عمليات نظامي راانجام ميدهند در تازهوتلفاتي بلر عساکر اين پايگاه دو عسکر امريکا بمي کشته شدند که يک قافله عسکري امريکائي را دريد .

XS
SM
MD
LG