لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات ويکتور ياپچينکو رهبر حزب مخالف  در يوکراين - 2004-12-12


وکتور ياثچينکو رهبر مخالف و داوطب رياست جمهوري يوکراين ميگويد کشور اش بشکل قابل مقايسه با فروپاشي اتحاد شوري سابق و سقوط ديوار برلين مرحله تغييررا طي ميکند . پوشچينکو امروز يکشنبه در ويانا ، حينيکه شفاخانه اي را ترک ميداد که درآن معاينات صحي او تائييد کرد به او سه ماه قبل از انتخابات زهر دايوکسين داده اند ، اين مطلب را اظهار کرد . اين ماده شديداً سمي ظاهراً به چيزي که اوخورده و نوشيده بود علاوه شده بود . اما روشن نشده کي مسئول آن عمل بوده است . يوش چينکو ميگويد هيچ کس ظرف يکصد سال اخير در يوکراين تظاهرات وسيع و اما صلح آميز ماه قبل را بياد ندارد که در پايتخت کشوردست داد وودرآن مردم بمقابل ر يک يک دور ثاني انتخابات رياست جمهوري اي احتجاج کردند که که وسيعاً بعنوان انتخابات جعل کاري شده تقبيح گرديد . يوپچينکو ميگويد يوکراين از هناميکه محکمه عالي با مظاهره کنندگان موافق شد و نتايج انتخاباتي ۲۱ نوامبررا باطل اعللام کرد و يک دور جديد انتخابات را در بين يوشچينکو و صدراعظم جاري و طرفدارروسييه ويکتور يانوکوويچ بتاريخ ۲۶ رديسامبر امرداد اينک يک کشورمختلف شده است .

XS
SM
MD
LG