لینک های دسترسی

Breaking News

استراق سمع مکالمات تيلفوني مامورين ايران با  رئيس اداره بين المللي انرجي زروي - 2004-12-12


يک راپور نش شده رواشنگتن مشعر است که ايالات متحده مکالمات تيلفوني بين مامورين حکومتي ايران و محمد البرادي ، رئيس اداره بين المللي انرجي زروي را استماع کرده ، و در نظردارد با استفاده ازاين معلومات ، بر خلع البرادي ازوظيفه اش فشار اندازد . روزنامه واشنگتن پوست در شماره امروز يکشنبه خود ازقول سه مامور حکومتي امريکا، که هويت شان افشا نشده ،گفته است اعضاي اداره رئيس جمهور بش متن تهيه شده از ده ها مکالمه تيلفوني استراق سمع شده آنها را مطالعه کرده اند . آنها ، بقرار گذارش،در جستجو ي شواهد و اسنادي اند که از گفته هاي کساني حمايت کند که البرادي درمنازعه بر پروگرام زروي مظنون ايران بسيار از نرمش کارگرفته است . روزنامه واشنگتن پوست علاوه مي کند که مامور ين ارشد حکومتي بش بر اينکه براي خلع البرادي از وظيفه اش تا کد ام حد از شدت کار گرفته شود، اختلاف نظردارند. اين ديپلومات ۶۲ ساله مصري از سال ۱۹۹۷ ببعد رياست اداه بين المللي انرجي زروي را بدست دارد و قبلاً انتظار ميرفت براي يک دور سوم رياست اين اداره را جستجو کند . اداره بين المللي انرجي زروي در گذشته معلومات اداره استخبارات مرکزي ايالات متحده را مورد سوال قرارداده و در پيش آمد خود به مقابل تهران ، نظربه آنچه که واشنگتن شايد مي خواست، بسيار نرم بوده است .

XS
SM
MD
LG