لینک های دسترسی

Breaking News

حملات جديد اردوي برما بر ايالت کارن انکشور - 2004-12-14


يک گروه امداد برما ميگويد که اردوي حکومت ، حملات جديدي را در امتداد سرحد شرقي انکشور با تايلند براه انداخته است. سپاه آزاد برما ميگويد که قواي برما هزاران نفر از مردم دهکده را در ايالت کارن از خانه هاي شان بيرون کرده و منازل و مزارع برنج انها را طمعه حريق ساخته است . اين گروه ميگويد که تقريبا ۵۰۰۰ نفراز دهاتيان در جنگل ها و کوههاي منطقه در برما پنهان شده اند.

تبليغات ايالات متحده در امور برما هفته گذشته ، از چنين حملاتي گزارش داد. گروه مدافع حقوق بشر ميگويد که حملات بخاطري صورت گرفته است که شرق برما را که در کنترول اقليت هاي نژادي بود ، تحت کنترول حکومت نظامي برما بياورند.

گروههاي حقوق بشر ميگويند که بيش از ۵۰۰ هزار دهاتي فکر ميشود که مجبور به ترک خانه هايشان در شرق برما در دهه گذشته شده باشند.

XS
SM
MD
LG